Správy z priemyslu

Princíp činnosti hydromotora

2021-09-30

Hydraulický motor je zariadenie na premenu energie, ktoré premieňa tlakovú energiu kvapaliny na rotačnú mechanickú energiu. Je to pohon.


Hydraulické motory môžeme tiež rozdeliť na jednosmerné a obojsmerné, kvantitatívne a variabilné. V dôsledku konštrukčných rozdielov sa líšia aj základné charakteristiky a rozsah použitia rôznych hydromotorov.


â‘  Prevodový motor má slabý tesniaci výkon, nízku objemovú účinnosť a nízky tlak oleja; Jeho štruktúra je však jednoduchá a cena je lacná. „Motor čepele má malý objem, malý moment zotrvačnosti a citlivý chod; Objemová účinnosť však nie je vysoká, mechanické vlastnosti sú mäkké a nízka rýchlosť je nestabilná. Preto je vhodný pre príležitosti nad strednou rýchlosťou, malým krútiacim momentom a častým rozbehom a komutáciou. â‘¢ Axiálny piestový motor má vysokú objemovú účinnosť, veľký rozsah regulácie rýchlosti a dobrú stabilitu pri nízkych otáčkach; Odolnosť proti nárazu je však mierne slabá. Často sa používa vo vysokonapäťových systémoch s vysokými požiadavkami. â‘£ Radiálny piestový motor s nízkou rýchlosťou a vysokým krútiacim momentom má veľký objem, veľký objem a nízku rýchlosť. Nepotrebuje redukciu a dá sa priamo použiť na pohon záťaže.
Tel
E-pošta